Programma 

Tēzes

Vadītājs: Asoc.prof., Dr.med. Ženija Roja, Prof., Dr.sc.admin. prof. Henrijs Kaļķis
Norises datums un laiks: 2021. gada 5. marts, plkst. 15.00 - 19.00 
Norises vieta: Tiešsaistē

Reģistrācija līdz 26.februārim.