• Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā (plenārsēde) – 05.02.2021.