No 2021. gada janvāra līdz aprīlim jau 79. reizi Latvijas Universitātē norisinājās ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas.

Tradīcijām bagātās konferences darbs 2021. gadā noritēja īpaši, attālināti, izmantojot Zoom un MS Teams platformas. Zinātnieki, referenti un interesenti tika aicināti apmeklēt vairāk nekā 130 sekciju sēdes ar vairāk nekā 2500 referātiem 4 zinātņu nozaru blokos (Dabas zinātnes, Humanitārās zinātnes, Medicīnas un veselības zinātnes, Sociālās zinātnes), prioritārās pētniecības tēmās un starpdisciplināri.

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar aktuālajiem zinātnes sasniegumiem un jaunumiem, tai skaitā Covid-19 pētniecības jomā.

Latvijas Universitātes 13 fakultāšu, 10 institūtu, Botāniskā dārza, LU Muzeja, LU Bibliotēkas un filiāļu organizētajās sekciju sēdēs piedalījās vairāk nekā 2500 referenti – studenti, mācībspēki, pētnieki, kā arī dažādu uzņēmumu un organizāciju pārstāvji.

Attālinātās darba iespējas ir sekmējušas plašu ārvalstu pētnieku dalību no dažādiem kontinentiem un zinātniskajām institūcijām, kā arī klausītāju piesaisti, dodot iespēju plašākai auditorijai apspriest un diskutēt par jaunākajiem zinātnes sasniegumiem.

Konferences programma   

Notikumi

There are no events in the current view.