Ziņas

Konferences akadēmiskā plenārsēde notiks 2021. gada 10. februārī plkst.12.00

Tiešsaistē LU tīmekļvietnē un LU Facebook lapā.

Programmā:

12.00 Latvijas Universitātes rektora prof. Indriķa Muižnieka uzruna
12.15

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieka ar atbildību par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā Valda Dombrovska referāts "Eiropas un Latvijas ekonomiskās attīstības perspektīvas Covid–19 pēckrīzes periodā un Eiropas finansējuma sniegtās iespējas"

 

LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences darbs 2021. gada janvārī–martā tiek organizēts sekciju sēdēs pa zinātņu nozarēm, 12 prioritārām pētniecības tēmām un starpdisciplināri.