Jautājums organizatoram
 
Struktūrvienība Kontaktpersona E-pasts
Bioloģijas fakultāte Didzis Elferts didzis.elferts@lu.lv
Datorikas fakultāte Ģirts Karnītis girts.karnitis@lu.lv
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Karlīna Engere karlina.engere@lu.lv
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Raivo Damkevics raivo.damkevics@lu.lv
Ķīmijas fakultāte Arturs Vīksna arturs.viksna@lu.lv
Astronomijas institūts Ilgmārs Eglītis ilgmars.eglitis@lu.lv
Atomfizikas un spektroskopijas institūts Jānis Spīgulis janis.spigulis@lu.lv
Bioloģijas institūts Līga Jankevica liga.jankevica@lu.lv
Fizikas institūts Imants Kaldre imants.kaldre@lu.lv
Ķīmiskās fizikas institūts Donāts Erts donats.erts@lu.lv
   Artūrs Zariņš arturs.zarins@lu.lv
Matemātikas un informātikas institūts Felikss Sadirbajevs felix@latnet.lv
Materiālu mehānikas institūts Tatjana Glaskova-Kuzmina tatjana.glaskova-kuzmina@lu.lv
Mikrobioloģijas institūts Jānis Liepiņš janis.liepins@lu.lv
LU Muzejs Iveta Gudakovska iveta.gudakovska@lu.lv
LU Botāniskais dārzs Signe Tomsone signe.tomsone@lu.lv