Jautājums organizatoram
 
Struktūrvienība Kontaktpersona E-pasts
Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika Jānis Spīgulis janis.spigulis@lu.lv
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība Signe Tomsone signe.tomsone@lu.lv
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas Guntis Arnicāns guntis.arnicans@lu.lv
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija Artis Svece

artis.svece@lu.lv

Letonika, diaspora un starpkultūru pētījumi Ina Druviete ina.druviete@lu.lv
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai

Vadims Geža

vadims.geza@lu.lv
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvi materiāli Donāts Erts erts.donats@lu.lv