Jautājums organizatoram
 
Struktūrvienība Kontaktpersona E-pasts
Humanitāro zinātņu fakultāte Maira Dandzberga maira.dandzberga@lu.lv
Teoloģijas fakultāte Ilze Stikāne ilze.stikane.tf@lu.lv
Vēstures un filozofijas fakultāte Inta Briede inta.briede@lu.lv
Filozofijas un socioloģijas institūts Elvīra Šimfa elvira.simfa@lu.lv
Latvijas vēstures institūts Ilze Boldāne-Zeļenkova ilze.boldane-zelenkova@lu.lv