Programmai

Sekcijas sēdes programmas paraugs: DOC   PDF  

Tiešsaistes sekcijas sēdes programmas paraugs: DOC   PDF  

Prezentācijai

MS PowerPoint prezentācijas sagatave ar LU simboliku (LV): PPTX 

MS PowerPoint prezentācijas sagatave ar LU simboliku (EN): PPTX 

Tēžu krājumam

Tēžu krājuma vāka paraugs (LV): PDF 

Sertifikātam

Sertifikāta paraugs (LV): DOC  PDF 

Sertifikāta paraugs (EN): DOC  PDF