• Uzņēmējdarbības un tiesiskā vide postpadomju reģionā – 21.01.2021.
 • Mārketings un inovācijas – 27.01.2021.
 • Impact of Globalization to National Economies and Business – 28.01.2021.
 • Tautsaimniecības strukturālās transformācijas problēmas un risinājumi – 29.01.2021.
 • XXI gs. finanses: tendences, izaicinājumi un perspektīvas – 12.02.2021.
 • Plenārsēde. BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA. – 16.02.2021.
 • Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti – 19.02.2021.
 • Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšana un konkurētspējas pieauguma veicināšana pēc pandēmijas krīzes – 04.03.2021.
 • Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija – 05.03.2021.
 • Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV) – 11.03.2021.
 • Iedzīvotāji un ekonomika: dati, metodes, izaicinājumi (VPP DemoMig) – 26.03.2021.

29.01.–19.02.2021.

Attālināti Zoom un MS Teams platformās

 1. Projekta "Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte" pētniecības projektu rezultāti – 29.01.2021.
 2. Izglītības kvalitāte un izglītības sistēmas efektīva pārvaldība – 01.02.2021.
 3. Pētniecībā un pierādījumos balstīta augstākā izglītība – 03.02.2021.
 4. Aktualitātes svešvalodu mācību metodikā, literatūrzinātnē un valodniecībā – 04.02.2021.
 5. Izglītības digitālā transformācija – 05.02.2021.
 6. Māksla, dizains, tehnoloģijas: teorija un prakse – 10.02.2021.
 7. Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte (plenārsēde) – 11.02.2021.
 8. Tradīcijas un inovācijas pirmsskolas un sākumskolas izglītībā – 12.02.2021.
 9. Valoda un literatūra izglītības kontekstā – 12.02.2021.
 10. Psiholoģiskā labklājība – 16.02.2021.
 11. Izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai – 18.02.2021.
 12. Skolotāju izglītība nenoteiktības un krīzes situācijā – 19.02.2021.
 13. Sports sabiedrības ilgtspējībai – 19.02.2021.
 14. LU Reģionālā konference Izglītības un reģionālo reformu izaicinājumi – 16.03.2021.
  Informāciju par konferences norisi, kā arī referāta noformēšanu un iesniegšanu meklē LU PPMF tīmekļvietnē.