Programma 

Vadītājs:  Prof. Anda Batraga, pētniece Līga Brasliņa
Norises datums un laiks:  27.01.2021., plkst. 10.00-13.00
Norises vieta:   Zoom platformā

Reģistrācija līdz 25.janvārim.