Programma 

Vadītājs: prof.Baiba Šavriņa, prof. Joseph Neuert
Norises datums un laiks: 28.01.2021.,15.00-20.00
Norises vieta: attālināti Zoom platformā

Reģistrācija līdz 27.janvārim.