Programma  

Vadītājs: Marita Zitmane
Norises datums un laiks: 25.01.2021., plkst. 10.00
Norises vieta: Ierakstu iespējams noskatīties ŠEIT