Reģistrācija ir slēgta. Klausītāji var piedalīties bez reģistrācijas.

 

Saite uz tiešraidi:                    Programma:  

 
Vadītājs: prof. Zanda Rubene, prof. Linda Daniela
Norises datums un laiks: 29.01.2021., plkst.10:00
Norises vieta: attālināti Zoom platformā
Referāta kopsavilkuma iesniegšana: līdz 15.01.2021. (ieskaitot)