Reģistrācija ir slēgta. Klausītāji var piedalīties bez reģistrācijas. 

 

Saite uz tiešraidi:                          Programma:   

 
Vadītājs: Māra Urdziņa-Deruma, Austra Celmiņa-Ķeirāne
Norises datums un laiks: 10.02.2021.,plkst.10:00
Norises vieta: attālināti Zoom
Referāta kopsavilkuma iesniegšana: līdz 27.01.2021. (ieskaitot)