Reģistrācija ir slēgta. Klausītāji var piedalīties bez reģistrācijas. 

 

Saite uz tiešraidi:                          Programma:  

 

Vadītājs: Zanda Rubene, Linda Daniela
Norises datums un laiks: 05.02.2021., 10:00
Norises vieta: attālināti Zoom
Referāta kopsavilkuma iesniegšana: līdz 22.01.2021. (ieskaitot)