Pieteikšanās anketa

 

Programma 

Vadītājs: prof. Jānis Kārkliņš  
Norises datums un laiks: 9. februārī, plkst. 9:00  
Norises vieta: tiešsaitē ZOOM platformā. Saite uz tiešraidi ZOOM.  
 

Civiltiesisko zinātņu sekcijas ietvaros tiks diskutēts par apstākļiem, kas ietekmē vai maina tiesības, tiesisko vidi un personu pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Apstākļu maiņa ir ne tikai nozīmīga materiālo tiesību jomā, bet arī procesuālo tiesību jomā. Materiālo tiesību jomā apstākļu izmaiņas var izraisīt jautājumu par līguma saistošā spēka principa absolūtismu, jautājumu par nejaušības un nepārvaramas varas ietekmi uz tiesiskajām attiecībām, jautājumu par normatīvo aktu izmaiņām un to intertemporālo piemērojamību uz pastāvošām tiesiskām attiecībām u.tml., savukārt procesuālo tiesību jomā apstākļu izmaiņas var attiekties gan uz tiesvedības atjaunošanos sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, gan citiem procesuāli tiesiskiem aspektiem, kad apstākļa izmaiņa rada procesuālo stāvokļa vai statusa maiņu. Konferences dalībnieki mēģinās ieskicēt aktuālākos problēmjautājumus civiltiesību jomā saistībā ar apstākļu izmaiņu rezultātā ietekmēto tiesisko vidi, kā arī sniegt savu skatījumu uz iespējamiem risinājumiem.