Programma 

Vadītājs: asoc.prof. Irina Solovjova, doc. Aina Joppe
Norises datums un laiks: 12.02.2021., plkst.12.00-15.00
Norises vieta: attālināti Zoom platformā

Reģistrācija līdz 5.februārim.