Programma  

 
Vadītājs:  Lektore Kristīne Bērziņa, docente Inese Kalniņa
Norises datums un laiks:  21.01.2021., 13.00-16.00
Norises vieta:  Zoom platforma: https://us02web.zoom.us/j/87300220982?pwd=OVlyMFRENzZUeWZ5WlFBd0orOGVBQT09

Reģistrācija līdz 18.janvārim.