Pieteikšanās anketa

 

Saite uz tiešraidi:           Programma:            Referātu kopsavilkumi:  

Vadītājs: Dr. Aija van der Steina un Dr. Didzis Bērziņš
Norises datums un laiks: 26.02.2021., plkst. 10.00
Norises vieta: attālināti Zoom
Darba valoda: angļu un latviešu valoda
Kopsavilkumu iesniegšanas termiņš: līdz 13.02.2021.
Dalības apstiprinājums: 15.02.2021.
 

Vēsturiskā mantojuma vietas dažādās iedzīvotāju grupās var ietvert atšķirīgas nozīmes un pat konfliktējošus naratīvus. Sarežģītā un “tumšā” mantojuma komunikācijā un interpretēšanā sevišķs izaicinājums ir atšķirīgo perspektīvu izprašana un iekļaušana, kā arī ētisko jautājumu izvērtēšana.

Digitālās komunikācijas un informācijas aprites izmaiņu laikmetā par jauna veida komunikāciju, auditorijas sasniegšanu un naratīvu veidošanu jādomā arī dažāda vēsturiskā mantojuma un tūrisma vietu pārvaldītājiem. Šie jautājumi ir īpaši būtiski, lai sasniegtu un iesaistītu dialogā gan vietējos iedzīvotājus, gan tūristus, bet, it īpaši, jauniešus jeb digitālo paaudzi.

Sekcijā aicinām pētniekus no dažādām zinātņu nozarēm dalīties ar saviem pētījumu rezultātiem, idejām un veidot dialogu daudzfunkcionālai sarežģītā mantojuma un “drūmā” tūrisma izpratnei.

Šī sekcija tiek organizētā projekta “Sarežģītais vēsturiskais mantojums Latvijā: holokausta tūrisma vietas starp piemiņas kultūru, mūsdienu tūrisma pieprasījumu un piedāvājumu (MemoTours)”, Nr. lzp-2019/1-0241 ietvaros. Projektu finansē Latvijas Zinātnes padome.