Pieteikšanās anketa

 

Programma 

Tēžu krājums 

Vadītājs: Dr.sc.ing. Tatjana Glaskova-Kuzmina
Norises datums un laiks: 16.02.2021., plkst. 10.00 - 12.30
Norises vieta: Attālināti Zoom

 Valoda:  Angļu