Pieteikšanās anketa

 

Programma 

Tēžu krājums 

Vadītājs: Dr.habil.phys. A.Cēbers
Norises datums un laiks: 11.02.2021., 10.50
Norises vieta: Attālināti Zoom platformā

Sēde notiks angļu valodā.