Pieteikšanās anketa

 

Programma 

Vadītājs: Dr.phys. I. Dudareva, Mg.phys. I.Cinīte
Norises datums un laiks: 05.02.2021., plkst. 10.00
Norises vieta: Attālināti!  Zoom saite, meeting ID: 974 7533 8453 passcode: 120478