Piedalīties drīkst ikviens Juridiskās fakultātes students. 
Lai referētu konferencē:  

  • Jāsaņem JF mācībspēka rakstveida rekomendācija;  

  • Pieteikums (referāta tēma un mācībspēka rekomendācija) jānosūta uz e-pastu agate_marta.saveja@lu.lv līdz 31.01.2021; 

  • Dalība referātu konferencē studentu sekcijā tiks apstiprināta līdz 05.02.2021.