Pieteikšanās anketa

 

Programma 

Tēžu krājums 

Vadītājs: Dr.phys. G. Ikaunieks
Norises datums un laiks: 12.02.2021., plkst. 9.00
Norises vieta: Attālināti Zoom platformā